Ο πρώτος βασικός άξονας στήριξης της ανάπτυξης, έχει να κάνει με τους ανθρώπους που παρασκευάζουν τα προϊόντα μας στους χώρους εστίασης. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση τους
είναι καθημερινή προτεραιότητά μας. Για αυτό και δημιουργήσαμε μια ομάδα ανθρώπων εκπαιδευτών πιστοποιημένων από τον SCA ώστε καθημερινά να εξελίσσουμε τις τεχνικές και τις δεξιότητες των barista και ταυτόχρονα να εξελίσουμε την ποιότητα του σερβιριζόμενου προϊόντος.
Ο πρώτος βασικός άξονας στήριξης της ανάπτυξης, έχει να κάνει με τους ανθρώπους που παρασκευάζουν τα προϊόντα μας στους χώρους εστίασης. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση τους
είναι καθημερινή προτεραιότητά μας. Για αυτό και δημιουργήσαμε μια ομάδα ανθρώπων εκπαιδευτών πιστοποιημένων από τον SCA ώστε καθημερινά να εξελίσσουμε τις τεχνικές και τις δεξιότητες των barista και ταυτόχρονα να εξελίσουμε την ποιότητα του σερβιριζόμενου προϊόντος.