Άμεση ανταπόκριση ,συνέπεια, ασφάλεια και άρτια τεχνική κατάρτιση χαρακτηρίζουν το τμήμα.
Ένα σπουδαίο πολυπληθές σύνολο, απλωμένο σε ολόκληρη τη χώρα, με διαφορετικές βάσεις ανάλογα με την περιοχή που καλύπτει και σε συνεργασία με τους κατά τόπους συνεργάτες και αντιπροσώπους και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε όλα τα προβλήματα.
Άμεση ανταπόκριση ,συνέπεια, ασφάλεια και άρτια τεχνική κατάρτιση χαρακτηρίζουν το τμήμα.
Ένα σπουδαίο πολυπληθές σύνολο, απλωμένο σε ολόκληρη τη χώρα, με διαφορετικές βάσεις ανάλογα με την περιοχή που καλύπτει και σε συνεργασία με τους κατά τόπους συνεργάτες και αντιπροσώπους και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε όλα τα προβλήματα.