Όροι Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το Δικτυακό Τόπο της ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ Α.Ε.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και
συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτών, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ανωτέρω ιστοσελίδα www.avek.gr και η χρήση του e-shop μας για την αγορά των
προσφερόμενων σε αυτό προϊόντων και υπηρεσιών μας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεση και συμφωνία σας με το περιεχόμενο των παρόντων όρων και της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, διαδικασίες και πολιτικές, τότε οφείλετε με δική σας ευθύνη να απέχετε από την επίσκεψη, τη χρήση της Ιστοσελίδας καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Το www.avek.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας “ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ Α.Ε.”, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ναυπλίου αριθ. 10-14 (ΑΦΜ: 999075599 /Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6974501000) (εφεξής “ΑΒΕΚ” ή η “Εταιρεία”). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΒΕΚ, που βρίσκεται στη διεύθυνση www.avek.gr (στο εξής “Ιστοσελίδα”, “Δικτυακός Τόπος”,“Διαδικτυακός Τόπος”, “Site”).

Η ΑΒΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

H ΑΒΕΚ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, των φωτογραφιών (απόδοση χρωμάτων, κλπ) και των τιμών προϊόντων, ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς παράλληλα να δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΑΒΕΚ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλει με βάση την καλή πίστη, κάθε προσπάθεια για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών, ωστόσο ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της. Καταβάλλει ωστόσο την κατά το δυνατόν προσπάθεια να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που εκφράσουν ενδιαφέρον για παραγγελία μη διαθέσιμου προϊόντος.

Η ΑΒΕΚ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές (θετικές ή/και αποθετικές) που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Στα πλαίσια εκπλήρωσης του συνόλου των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει με βάση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι πιθανόν να υπάρξουν εύλογες καθυστερήσεις ή ματαιώσεις, εξαιτίας συνθηκών ανώτερης βίας ή όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ευθύνης και ελέγχου της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, στάσεις, εξεγέρσεις, αποφάσεις αρμοδίων Αρχών που περιορίζουν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων στην εκτέλεση των παραγγελιών και πωλήσεων φορέων και υπηρεσιών, ματαίωση εκτέλεσης παραγγελίας από χονδρέμπορο-προμηθευτή χωρίς οικεία υπαιτιότητά μας κλπ. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή των πελατών, όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις ή προσωρινή αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τα παραπάνω αιτίες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.avek.gr παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “ως έχουν”.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΒΕΚ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά-συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο Site μας πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων. Οι διαδικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέμπει άμεσα μέσω εξωτερικών συνδέσμων, επιλέγονται από την Εταιρεία με τη δέουσα προσοχή πριν από την ανάρτηση του εκάστοτε συνδέσμου. Εν τούτοις, η Εταιρεία δεν ασκεί ουδεμία επιρροή σε μεταγενέστερες αλλαγές στους άμεσα συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και σε περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων τρίτων παρόχων. Ως εκ τούτου αποστασιοποιείται η Εταιρεία ρητώς από μεταγενέστερες αλλαγές άμεσα συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, από περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων και τους παρόχους τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΒΕΚ. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΑΒΕΚ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΑΒΕΚ.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αντιπροσωπεύουν την ΑΒΕΚ ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.avek.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτή, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΑΒΕΚ ή/και του www.avek.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.avek.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ABEK δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.avek.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της ABEK για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΑΒΕΚ αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679). Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΒΕΚ επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς τον ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΒΕΚ δεν ευθύνεται για την χρήση του Μυστικού Κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης, 123456, asdfg, 111111, κ.ο.κ.).

Αυτόματη Αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητά σας στην Ιστοσελίδα για κάποιο διάστημα, γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στους servers της ΑΒΕΚ ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Eταιρείας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στη ABEK είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και των παραγγελιών σας.

Η ΑΒΕΚ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαίωμά μας δυνάμει δικαστικής απόφασης ή από καθήκον συμμόρφωσής μας σε απόφαση Δημόσιας Αρχής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.), εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας για την επικοινωνία μαζί τους.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους στο newsletter, για τη λήψη προσφορών και ενημερωτικών δελτίων της. Ενημερωτικά Newsletters θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλος στην Iστοσελίδα μας ή σε απευθείας εγγραφή σας στο ενημερωτικό Newsletter της Εταιρείας.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας σε προκαθορισμένα πεδία του ιστότοπου, για την υπενθύμιση μη ολοκληρωμένης αγοράς για προϊόντα τα οποία έχουν προστεθεί και παραμένουν στο «καλάθι του».

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) που έχουν καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα για όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας καθώς και για την εκτέλεση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους, όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ΑΒΕΚ, θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία αυτών των στοιχείων προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες (υπάλληλοι, μεταφορείς της Εταιρείας κλπ) στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης.

Στην περίπτωση που η ΑΒΕΚ χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται για εσάς, καθώς και να προβαίνετε στην διόρθωσή, συμπλήρωση ή διαγραφή τους αν το επιθυμείτε.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Για την ΑΒΕΚ ο σεβασμός και η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΒΕΚ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας κατά τη χρήση του www.avek.gr σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

COOKIES

Η ΑΒΕΚ χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση Cookies από την Ιστοσελίδα μας και τις επιλογές σας είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Cookies.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η λειτουργία του Δικτυακού Τόπου www.avek.gr διέπεται από τους όρους του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΠΔ 10/2017). Μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες εδώ.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Αν είστε ηλικίας κάτω των 15 ετών, πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή όχι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, είναι απαραίτητο να τους μελετήσετε με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας ή αυτόν που ασκεί τη γονική μέριμνά σας και να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο και ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας ή ο ασκών τη γονική μέριμνα.
Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από αυτούς θα συνεπάγεται ότι συναινούν με αυτούς για λογαριασμό σας. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να βρείτε ποικίλα είδη ροφημάτων, όπως καφέ, σοκολάτα, τσάι και σιρόπια, είδη πακετοποιΐας τροφίμων, μηχανές παραγωγής καφέ & ανταλλακτικά αυτών, μύλους αλέσεως καφέ & ανταλλακτικά αυτών και εξοπλισμό εστίασης.

Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε κατανείμει τα προϊόντα μας σε κεντρικές κατηγορίες. Όλες οι κατηγορίες αναπτύσσονται σε ένα δέντρο υποκατηγοριών με δυνατότητα χρήσης φίλτρων αναζήτησης. Στόχος μας είναι να φτάσετε στο τελικό προϊόν με τα λιγότερα δυνατά κλικ.

Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «Αναζήτηση», που θα σας οδηγήσει στη συγκεκριμένη επιλογή σας.

Η ΑΒΕΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ωστόσο δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εγγυηθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» και καλόπιστα λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον τρόπο που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας σας στην ιστοσελίδα μας (τηλέφωνο, email κλπ).

Σε περίπτωση που δεν λάβετε σχετικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, αποτελεί υποχρέωσή σας να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση, καθώς πιθανά υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Η ΑΒΕΚ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει λανθασμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας πωλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) και β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα ή πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η Εγγύηση έχει δοθεί από την Εταιρεία. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπό του.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές, και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα παραστατικά και έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά την παράδοση. Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με την Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • επικοινωνείτε την ίδια μέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα με την Εταιρεία
  • το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
  • το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά και έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή

Σε περίπτωση που επιθυμητή επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών τότε η Εταιρεία δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή/και αντικατάσταση προϊόντων.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Σε αυτή την περίπτωση, διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελίας και μπορείτε να συνεχίσετε να πλοηγήστε στο Site μας.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Παραγγελιοληψίας τηλεφωνικά στο 210 2820220 ή μέσω e-mail στο sales@avek.gr και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον ίδιο ως άνω τρόπο ώστε να εξηγήσετε το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την επιστροφή του προϊόντος, η πίστωση του αντιτίμου γίνεται με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε κατά την αγορά. Επομένως, σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, δεν επιστρέφονται μετρητά αλλά η επιστροφή γίνεται μέσω της Τράπεζας Eurobank στην πιστωτική σας κάρτα.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο ακύρωσης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΒΕΚ δέχεται όλες τις συμβατές με το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από αυστηρά συστήματα online ασφαλείας και κρυπτογράφησης (SSL 256-bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Cloudflare) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια ή κατόπιν της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμής της συνεργαζόμενης Τράπεζας Eurobank, η οποία αναλαμβάνει τη δρομολόγηση της διαδικασίας πληρωμής μέσω κάρτας.

Για τις αγορές με κάρτα παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες κατά την παραγγελία. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε στη φόρμα παραγγελίας τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης και τον τριψήφιο κωδικό CVV όπισθεν της κάρτας σας.

Με κατάθεση σε τράπεζα:

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε τράπεζα που συνεργάζεται με το σύστημα ΔΙΑΣ (μέσω φυσικού καταστήματος, e-banking ή phone banking – ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε τράπεζας) με μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ Α.Ε.):

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
ΕUROBANK
IBAN:GR31 0260 2440 0001 9020 0540 085
ALPHA BANK
IBAN:GR67 0140 1590 1590 0232 0003 599
EΘΝΙΚΗ
ΙΒΑΝ:GR12 0110 1330 0000 1334 4045 649
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ:GR71 0172 0840 0050 8406 3202 620

Με την λήψη ενημέρωσης στο σύστημα πληρωμών μας για την εξόφληση, επιβεβαιώνουμε την παραγγελία σας και ξεκινά η διαδικασία αποστολής της.
Παρακαλούμε κρατήστε το αποδεικτικό της συναλλαγής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία της παραγγελίας σας θα ξεκινήσει μόνο μετά την επιβεβαίωση κατάθεσης και ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από τότε.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

Η αποστολή της παραγγελίας σας γίνεται με συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (Courier). Το κόστος αποστολής σε σχέση με το βάρος και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα :

Υπηρεσία Express
Επόμενη Ημέρα
Χρέωση
(€ έως / kg)
Χρέωση
(επιπλέον
kg)
Χρόνος
Παράδοσης (Εργ.
Ημέρες)
Εντός Πόλης€2.00 / 2 kg€0.80 / 1 kg1
Χερσαίοι Προορισμοί€2.50 / 2 kg€0.80 / 1 kg1-2
Νησιωτικοί Προορισμοί€2.50 / 2 kg€1.00 / 1 kg1-3
Δυσπρόσιτες Περιοχές€5.00 / 2 kg€2.00 / 1 kg1-5


*οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24% σήμερα).

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

  • Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις προϊόντων των οποίων η παραγγελία μπορεί να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στη μεταφορά τους, με αποτέλεσμα να μην τα έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το συγκεκριμένο προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό.
  • Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο:Ανάμεσα στη γκάμα των προϊόντων που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
  • Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.
  • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας, που έχετε καταχωρήσει, δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του Διαδικτυακού Τόπου www.avek.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.
Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί και να αναθεωρεί μονομερώς, ανά πάσα στιγμή και στο βαθμό που δεν αντίκειται στην ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τους Όρους Χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, αναρτώντας κάθε τυχόν αναθεώρησή τους στο παρόν τμήμα του. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τους ισχύοντες Όρους Χρήσης.
Για όλες τις διαφορές, διενέξεις και διαφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών και Πελατών του διαδικτυακού τόπου www.avek.gr αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν ενημερώθηκε στις 10 Ιουνίου 2021.