Συγχαρητήρια σε όλους για τις 6 διακρίσεις της ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ ΑΕ στα Coffee Business Awards.
Top Coffee Importer
Top Coffee Importer Brand (Hausbrandt espresso)
Top Coffee Importer Bio Brand
(Hausbrandt Bio)
Top Coffee After Sales Company
Top Coffee social media strategy
(Avek #marketing team)
Top Barista (Dimitris Karampas)
Συγχαρητήρια σε όλους για τις 6 διακρίσεις της ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ ΑΕ στα Coffee Business Awards.
Top Coffee Importer
Top Coffee Importer Brand (Hausbrandt espresso)
Top Coffee Importer Bio Brand
(Hausbrandt Bio)
Top Coffee After Sales Company
Top Coffee social media strategy
(Avek #marketing team)
Top Barista (Dimitris Karampas)